Konsultasjon ved problemadferd

 

Byr hundeholdet på problemer som du ikke vet hvordan du skal håndtere?

En konsultasjon vil kunne hjelpe deg å finne årsaken til hvorfor problemadferd har oppstått. Herfra kan vi lage en treningsplan med mål å fjerne eller minske atferden. Resultatene avhenger av egeninnsatsen og ofte må hele husholdningen være involvert. Treningen innebærer ofte også endring av egne rutiner og atferd. Derfor er familiemedlemmer velkommen til å være med på konsultasjonen.

Slik foregår en konsultasjon

Konsultasjonen har en varighet på inntil 1,5 time. På møtet observeres hunden, og vi gjennomgår så detaljert som mulig hundens atferd, bakgrunn, daglige rutiner og eventuell sykdomshistorie for å få et så helhetlig bilde som mulig. Involverer treningen praktiske øvelser vil jeg instruere deg skritt for skritt i disse.
For å få et best mulig bilde av hunden ønsker jeg å se den i et nytt miljø. Konsultasjonen foregår derfor i våre lokaler ved Lillestrøm (Tomtveien 12) hvor jeg har mulighet til å sette opp et beriket miljø for å teste hunden.

Kontakt meg for et uforpliktende tilbud

Oppfølging og treningsplan

Få tilsendt en skriftlig evaluering og skreddersydd treningsplan etter konsultasjonen.

Oppfølging anbefales for justering av treningsplanen og planlegge videre trening. Vi kommer et stykke på vei i løpet av konsultasjonen, men det vil som regel være behov for justering og videreutvikling av treningsplanen.

Pris for konsultasjon

Kr 1900 - 1,5-2 timer møte med deg og din hund
Kr. 500 - Evaluering og skreddersydd treningsprogram på e-post etter møtet
Kr. 1000 - Oppfølging: 4 telefonsamtaler på 30 min
Kr. 1400 - Oppfølging: 2 privattimer på 50 min i våre lokaler

BONUS: få tilgang til den lukkede Motivasjonsgruppen på Facebook. I denne gruppen deler jeg tips og råd, i tillegg til at du kan stille spørsmål.

Vilkår:
Påmelding er bindende. Avbestilling må gjøres senest 24 timer etter bekreftet bestilling.
Melder du deg av senere enn 14 dager før, må du allikevel betale.
Unntak gis ved fremvisning av lege- eller veterinærattest.

En vanlig årsak til endring i atferd er sykdom/smerte/ubehag hos hunden. Jeg forbeholder meg retten til å vente med å lage en treningsplan dersom det er klare tegn på at hunden må utredes/behandles av veterinær eller andre hundeterapeauter.