Konsultasjon ved problemadferd

Byr hundeholdet på problemer som du ikke vet hvordan du skal håndtere?

De fleste problemene kan jobbes med. Noen ganger er løsningen enkel, og andre ganger mer komplisert. En konsultasjon alene vil ikke være nok til å endre hundens adferd, det krever også mye trening på egenhånd.

En konsultasjon vil kunne hjelpe deg å finne årsaken til hvorfor problemadferd har oppstått. Herfra kan vi lage en treningsplan med mål å fjerne eller minske atferden. Resultatene avhenger av egeninnsatsen og ofte må hele husholdningen være involvert. Treningen innebærer ofte også endring av egne rutiner og atferd. Derfor er familiemedlemmer velkommen til å være med på konsultasjonen.

Eksempler på problemer kan være: Separasjonsangst, redsel og frykt, destruktiv atferd, ressursforsvar (mataggresjon), alene hjemme-trening, aggresjon (hunder og mennesker) og bjeffing.

Slik foregår en konsultasjon

Konsultasjonen har normalt en varighet på inntil 1,5 time. På møtet observeres hunden, og vi gjennomgår så detaljert som mulig hundens atferd, bakgrunn, daglige rutiner, ernæring og eventuell sykdomshistorie for å få et så helhetlig bilde som mulig. Involverer treningen praktiske øvelser vil jeg instruere deg skritt for skritt i disse.

For å få et best mulig bilde av hunden ønsker jeg å se den i et nytt miljø. Konsultasjonen foregår derfor i våre lokaler ved Lillestrøm (Tomtveien 12) hvor jeg har mulighet til å sette opp et beriket miljø for å teste hunden.

Oppfølging og treningsplan

Etter møtet vil du få tilsendt en skriftlig evaluering og skreddersydd treningsplan hvis du ønsker det.

Oppfølging via telefon/Skype inntil 30 minutter annenhver uke i 8 uker. Alternativt 2 x 50 min møter i våre lokaler i løpet av 8 uker.

Dersom det er hensiktsmessig vil vi sette opp 1 eller flere oppfølgings møter med praktisk trening eller evaluering av hundens atferd.

Pris for konsultasjon

Kr 1500 - Inntil 1,5 time møte med deg og din hund
Kr. 500 - Utfyllende evaluering og skreddersydd treningsprogram på e-post etter møtet
Kr. 1200 - Oppfølging: 4 telefonsamtaler på 30 min
Kr. 1600 - Oppfølging: 2 privattimer på 50 min i våre lokaler

Ved kjøp av konsultasjon får du tilgang til den lukkede Motivasjonsgruppen på Facebook.

Ta kontakt og beskriv problemene, så tar jeg kontakt med et uforpliktende tilbud til hva slags treningsopplegg vi kan sette sammen for deg og hunden din: post@oslohundetrener.no

NB! En vanlig årsak til endring i atferd er sykdom/smerte/ubehag hos hunden. Jeg anbefaler derfor en utredning hos veterinær/kiropraktor om du har mistanke om dette. Jeg forbeholder meg retten til å vente med å lage en treningsplan dersom det er klare tegn på at hunden må utredes/behandles av veterinær eller andre hundeterapeauter.

 

Vilkår:
Påmelding er bindende. Avbestilling må gjøres senest 24 timer etter bekreftet bestilling.
Melder du deg av senere enn 14 dager før, må du allikevel betale.
Unntak gis ved fremvisning av lege- eller veterinærattest.